Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-04-1719-8966Försäkringsförmedlarna Sydsverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8965Enligt sändlistaHalvårsredogörelser för fonder - årsakt 2019Rapportering
2019-04-1719-8964Försäkringsförmedlarna Sydsverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8963Spotlight Stock MarketAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8962Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G EUROPEAN PROPERTY FUND SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8961Central Bank of IrelandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL”) (EU) 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8960Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Société GénéraleProspekt och redovisning
2019-04-1719-8959ABB LtdAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8958Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-04-1719-8957Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MCA Intelifunds Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8956Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-04-1719-8955Advinans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8954Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Förfrågan från ESMA avseende fallbackrutiner för referensvärdenInfrastrukturtillsyn
2019-04-1719-8953Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8952Avanza Bank ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-04-1719-8951Kavaljer ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8950Stavnäs-Glava FörsäkringsbolagBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8949Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8948Hjerta Värdepappersservice ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8947Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-04-1719-8946Göteborg Wealth Management ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8945Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-04-1719-8944Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8943Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8942Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8941Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8940Qliro Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8939Finansinspektionen, FinlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nexstim OyjKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8938JustitiekanslernRemiss - Skadeståndsanspråk mot statenFinansiell stabilitet
2019-04-1719-8937Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G UK RESIDENTIAL PROPERTY FUND FCP-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8936Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - LOMBARD ODIER FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8935Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Deutsche Bank AktiengesellschaftKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8934Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Holiway Investments Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8933Rangordnat avrop av digital utbildning och en informationsfilm från ramavtal med nr 16-8167Konsument
2019-04-1719-8932Ministry of Finance, CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nicos Rossos Insurance Brokers Ltd 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8931Savelend Credit Group ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-04-1719-8930Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)Anmälan om namnändringKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8929Länsförsäkringar ÖstgötaBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8928Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigtBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8927Länsförsäkringar AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8926Klagomål - Tjörns SparbankKonsument
2019-04-1719-8925Klagomål - bluff-fakturering samt dataintrångKonsument
2019-04-1719-8924Länsförsäkringar ÖstgötaBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8923Volati ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8922AbsalonÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8921Advokatfirman Cederquist KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8920Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ)Godkännande av ändring i bolagsordningFörsäkringsrätt
2019-04-1719-8919Ålems SparbankTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8918Danske Bank A/S, Danmark, Sverige FilialLedningsprövningBankrätt
2019-04-1719-8917Klarna Holding ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-04-1719-8916Arendt Regulatory & Consulting SAAnmälan om delfonder ucits - Serviced Platform SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8915Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ASSET MANAGEMENT UMBRELLA FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8914AK Nordic ABUnderrättelse om filialetablering inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-04-1719-8913Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8912Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8911Amal Express Ekonomisk föreningAnmälan av ombud för betaltjänsterBankrätt
2019-04-1719-8910Gasporox AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8909FinansinspektionenTillfällig anställning som processtödjare vid flera avdelningar inom FIHR
2019-04-1719-8908Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8907Arvato Finance ABReviderad verksamhetsplanBankrätt
2019-04-1719-8906Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-04-1719-8905PARVESTÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8904Swedbank Robur Fonder ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8903KlagomålKonsument
2019-04-1719-8902Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IIF LUXEMBOURG 1 HEDGED SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8901C WorldWide Growth - C WorldWide Medical Small & Mid CapÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8900Nordea 1 - European Long Short Equity FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8899Autorité de Controle Prudentiel (ACP), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8898Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
2019-04-1719-8897Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-04-1719-8896DWS Investment GmbHInformation om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8895Janus Henderson UK FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8894Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2019-04-1719-8893Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G UK PROPERTY FUND FCP-FISKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8892Kames Capital Investment Company (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8891Aros Kapital ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-04-1719-8890Swedbank Försäkring ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8889BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8888Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Anmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
2019-04-1719-8887Länsförsäkringar ÖstgötaAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
2019-04-1719-8886SEB Pension och Försäkring ABAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
2019-04-1719-8885Telefonaktiebolaget LM EricssonAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8884Nederman Holding AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8883Sparbanken SydMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-04-1719-8882AHA World AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8881Länsförsäkringar Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2019-04-1719-8880Svenska Handelsbanken ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8879AHA World Ab (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8878Byggmax Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8877Nitro Games OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8876Paynova ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8875Sportamore AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8874Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-04-1719-8873Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8872Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-04-1719-8871PGIM Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-04-1719-8870Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-04-1719-8869Enersize OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-04-1719-8868Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-04-1719-8867Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-04-1719-8866Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - BNP Paribas and BNP Paribas Issuance B.VKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan