Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-12-0822-33492-Förfrågan om kryptovalutaKonsument
2022-12-0822-33491-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33490PROBI AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33489-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33488Guinness Asset Management Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33487Fluicell ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33486-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33485Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33484Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33483Consector ABLedningsprövningTillstånd
2022-12-0822-33482Metacon ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33481Swedbank ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2022-12-0822-33480Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Crédit Industriel et CommercialMarknadstillsyn
2022-12-0822-33479-Ledigförklarande av anställning som timanställd ekonomihandläggare på avdelning ekonomi, verksamhetsområde styrning och verksamhetsstödHr
2022-12-0822-33478-Ledigförklarande av anställning som hr-specialist på avdelning hr, verksamhetsområde hrHr
2022-12-0822-33477-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33476-Ledigförklarande av anställning som hr-specialist (tidsbegränsad) på avdelning hr, verksamhetsområde hrHr
2022-12-0822-33475-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33474-Ledigförklarande av anställning som kvalificerad finansinspektör på avdelning uppförandetillsyn, verksamhetsområde marknaderHr
2022-12-0822-33473-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33472Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Crédit Industriel et CommercialMarknadstillsyn
2022-12-0822-33471Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33470Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2022-12-0822-33469CS Investment Funds 13Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33468Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Crédit Industriel et CommercialMarknadstillsyn
2022-12-0822-33467UPOB ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33466S.P. Göteborg Vasagatan 7 ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33465Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Royal Bank of CanadaMarknadstillsyn
2022-12-0822-33464S.P. Kinna KommanditbolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33463S&P Insurance Advisory ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33462SyntheticMR AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33461Finansinspektionen, FinlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Endomines Finland OyjMarknadstillsyn
2022-12-0822-33460MainfirstÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33459Emma H Consulting ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2022-12-0822-33458National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MoneyGram International 2015/2366Bankrätt
2022-12-0822-33457Softronic AktiebolagFörlängning av systemutvecklare från ramavtal 21-31733It-utveckling
2022-12-0822-33456Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - PREMA_HARBERT EUROPEAN PARALLEL PLATFORM 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33455-Avrop av personlig förvaring med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 23.3-8004-18Stöd och säkerhet
2022-12-0822-33454Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MEAG SUSTAINABLE FORESTRY EQUITY FUND SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33453-Ägarledningsprövning - Bluestep Bank AB (publ)Tillstånd
2022-12-0822-33452GHO Capital Management LimitedTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33451-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-12-0822-33450-Begäran om utlämnande av handlingHr
2022-12-0822-33449Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33448-Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringstillsyn
2022-12-0822-33447Autorité de Controle Prudentiel et de résolution(ACP), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - BofA Securities Europe SA 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33446ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33445-ÄgarprövningBankrätt
2022-12-0822-33444-Ledigförklarande av anställning som avdelningschef på avdelning Uppförandetillsyn, verksamhetsområde MarknaderHr
2022-12-0822-33443-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-12-0822-33442SEB Investment Management ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33441Ekomni ABGodkännande av ändring i bolagsordningTillstånd
2022-12-0822-33440Sparbanken Skåne AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2022-12-0822-33439-PersonalaktHr
2022-12-0822-33438-PersonalaktHr
2022-12-0822-33437Banque de France, FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BANQUE DES CARAIBES 2013/36/EUBankrätt
2022-12-0822-33436TopRight Nordic AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33435Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om tillsynsupptäckter och information - Årsakt 2022Bankanalys och policy
2022-12-0822-33434EMPIRA Residential Invest U.S. SCSp SICAV-RAIFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EMPIRA RESIDENTIAL INVEST U.S. SCSP SICAVRAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33433-Klagomål - CryptobedrägeriKonsument
2022-12-0822-33432Amundi Asset ManagementÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33431-Förfrågan om omvärdera bostad och justera belåningsgradKonsument
2022-12-0822-33430-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2022-12-0822-33429Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33428-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33427-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-12-0822-33426T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33425Vicore Pharma Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33424Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ALCAZAR ENERGY PARTNERS II SLP (SCSP) 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33423Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - RBC FUNDS (LUX) 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33422Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SCHRODERS CAPITAL PRIVATEEQUITY CHINA IV S.C.S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33421Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PGIM Netherlands B.V.Kapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33420Systemair AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33419Sparbanken SydÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33418Saab PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2022-12-0822-33417Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MEAG EUROPEAN INFRASTRUCTURE ONE SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33416CDON ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33415Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33414Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BRIDGE MULTIFAMILYFUND V SLP RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33413Munters Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33412Ture Invest Partners ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33411Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MONTAGUVII (A) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33410Bluestep Bank AB (publ)LedningsprövningTillstånd
2022-12-0822-33409TopRight Nordic AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0822-33408Dina Försäkringar Syd GruppRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2022-12-0822-33407S.P. Försäkringsstrategi ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33406BlackRock Index Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33405WEASSURE Scandinavia AktiebolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0822-33404Marginalen Bank BankaktiebolagBeräkning av kapitalkrav för operativ riskOperativa risker
2022-12-0822-33403UBS (Lux) Emerging Economies FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33402Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NEON CO-INVEST SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33401Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Admiral Markets Cyprus Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33400RiksgäldenRemiss - Ändrade föreskrifter om resolutionJuridisk samordning
2022-12-0822-33399Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33398AIFM Capital ABTillstånd till avveckling av fondKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33397Prescient Global Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33396Macquarie Fund SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33395Coupland Cardiff Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33394Manulife Investment Management II ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33393MGI Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0822-33392Nuveen Global Investors Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan