Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2024-05-1724-14997Visma Finance ABLedningsprövningBetalrätt
2024-05-1724-14969Sörmlands Sparbank ABLedningsprövningBetalrätt
2024-05-1724-14999-Klagomål - SwedbankKonsument
2024-05-1724-14998-Intyg om ej återkallat tillståndData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14996-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14995-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14994Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - INSURESILIENCE INVESTMENT FUND PRIVATE EQUITY II SCA SICAV-RAIF 2011/61/EUFondtillstånd
2024-05-1724-14993Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLUEORCHARD IMPACT CREDIT S.A. SICAV-RAIF 2011/61/EUFondtillstånd
2024-05-1724-14992Wellington Management Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14991-Begäran om utlämnande av handlingAktiemarknadsrätt
2024-05-1724-14990-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-05-1724-14989Medicover Försäkrings AB (publ)LedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-05-1724-14988-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14987-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-05-1724-14986-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14985-MyndighetssamverkanMarknader
2024-05-1724-14984Maha Energy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14983JPMorgan Global Core Real Assets LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillsyn
2024-05-1724-14982Nordea Investment Funds S.ATillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeFondtillstånd
2024-05-1724-14981FinansinspektionenMedarbetarundersökning 2024Hr
2024-05-1724-14980Wictor Family Office ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringVärdepapperstillstånd
2024-05-1724-14979Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 2011/61/EUVärdepappersmarknadsrätt
2024-05-1724-14978Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 2011/61/EUAktiemarknadsrätt
2024-05-1724-14977Wictor Family Office ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringVärdepapperstillstånd
2024-05-1724-14976Enligt sändlistaRapport - Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2025Medelstora och små banker
2024-05-1724-14975Brite ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBetalrätt
2024-05-1724-14974-Klagomål - Ica BankenKonsument
2024-05-1724-14973Första Livs ABAvregistrering av ombudBetalrätt
2024-05-1724-14972Advenica AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14971-Klagomål - BlockchainKonsument
2024-05-1724-14970-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-05-1724-14968BrainCool ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14967-Klagomål - Sörmlands SparbankKonsument
2024-05-1724-14966Ecoclime Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14965Infrea ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14964Lagercrantz Group Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14963Bioarctic AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14962Seligson & Co Fondbolag AbpÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14961-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14960-Klagomål - SwedbankKonsument
2024-05-1724-14959-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14958-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-05-1724-14957Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NUVEEN PRIVATE CAPITAL SL S.C.A. SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14956Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - CERTIOR CREDIT OPPORTUNITIES FUND III SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14955-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14954-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14953-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14952-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14951-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14950-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14949-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14948-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-05-1724-14947-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14945Aktiebolaget Fastator (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-05-1724-14944Mercer UCITS Common Contractual FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-05-1724-14943-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-05-1724-14942Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S A 2011/61/EUAktiemarknadsrätt
2024-05-1724-14941Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - ROYALTON PARTNERS 2011/61/EUVärdepappersmarknadsrätt
2024-05-1724-14940XP Chemistries ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-05-1724-14939Autorité de Controle Prudentiel et de résolution (ACP), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES -bolag - Tempo France 2015/2366 / EUTillstånd, Betalningar
2024-05-1724-14938Fsport ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-05-1724-14937Effnetplattformen Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-05-1724-14936Prolight Diagnostics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-05-1724-14935Netjobs Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-05-1724-14934-Godkännande av tillägg till prospektProspekt
2024-05-1724-14933-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14932Wall To Wall Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14931Clean Industry Solutions Holding Europe ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14930JS Security Technologies Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14929Safello Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14928GomSpace Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14927LSTH Svenska Handelsfastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14926Stenhus FastigheterAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14925Better Collective A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14924Stenhus FastigheterAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14923AIK Fotboll ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14922Nyfosa ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14921Aviva Investors SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14920Goldcup 35440 ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareFondtillstånd
2024-05-1724-14919Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V ; JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ; JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ; JPMORGAN CHASE & CO.Prospekt
2024-05-1724-14918Mannheimer Swartling Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkTillstånd, Betalningar
2024-05-1724-14917-Klagomål - KlarnaKonsument
2024-05-1724-14916Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbH (Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificate)Prospekt
2024-05-1724-14915-Ägarledningsprövning - Sveaskog Finans ABTillståndsrätt, Betalningar
2024-05-1724-14914Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - alphabeta access products ltdProspekt
2024-05-1724-14913Finanstilsynet, NorgeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Jordanes ASAProspekt
2024-05-1724-14912Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbH (Leverage Products)Prospekt
2024-05-1724-14911Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHProspekt
2024-05-1724-14910Financial Market Authority (FMA), LiechtensteinIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Bitcoin Capital AGProspekt
2024-05-1724-14909-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-05-1724-14908Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - BNP Paribas Issuance B.V.; BNP ParibasProspekt
2024-05-1724-14907Björn Borg ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14906Alecta ABFörfrågan om regelverkBetalrätt
2024-05-1724-14905CANTARGIA ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14904-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14903RaySearch Laboratories AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14902-Klagomål - FortissioKonsument
2024-05-1724-14901Synsam AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14900Folksam ömsesidig sakförsäkringGodkännande av ändring i bolagsordningTillstånd, Försäkring
2024-05-1724-14899MGI Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-05-1724-14898AK Nordic ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Tillstånd, Bank
2024-05-1724-14897-Klagomål - fryst företagstransaktionKonsument
2024-05-1724-14896Folksam ömsesidig livförsäkringGodkännande av ändring i bolagsordningTillstånd, Försäkring
2024-05-1724-14895-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14894Finanstilsynet, DanmarkFörfrågan om personFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14893-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14892-Klagomål - BankerKonsument
2024-05-1724-14891Gar-Bo Försäkring ABÄndring av styrelseTillståndsrätt, Betalningar
2024-05-1724-14890-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14889-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14888LextrustFörfrågan om bolagFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14887-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14886-Klagomål - Sparbanken SydKonsument
2024-05-1724-14885-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14884-Klagomål - BlockchainKonsument
2024-05-1724-14883-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14882-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14881Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Twelve Capital (DE) GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14880-Begäran om utlämnande av handlingAktiemarknadsrätt
2024-05-1724-14879Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP S.A 2015/2366 / EUTillstånd, Betalningar
2024-05-1724-14878Athanase Innovation ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14877-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-05-1724-14876NordeaInformation om uppdaterade informationsbroschyrerFondtillsyn
2024-05-1724-14875Max Matthiessen ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlarefFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14874-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14873Fidelity FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14872Nordea 1, SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-05-1724-14871-Förfrågan om banklånKonsument
2024-05-1724-14870Nuveen Global Investors Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-05-1724-14869Neuberger Berman Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14868UBS (Irl) Fund Solutions plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14867Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KREOS CAPITAL VII SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14866Carne Global Financial Services (Europe) – Empresa de Investimento, S.A.Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Carne Global Financial Services (Europe) – Empresa de Investimento, S.A 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14865Cheyne Select UCITS Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14864Gigasun AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-05-1724-14863-Godkännande och registrering av grundprospekt – proportionerlig granskningProspekt
2024-05-1724-14862-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
2024-05-1724-14861-Godkännande och registrering av prospekt avseende ickeaktierelaterade värdepapper - proportionerlig granskningProspekt
2024-05-1724-14860HANetf ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14859-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperProspekt
2024-05-1724-14858BlueBay FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-05-1724-14857Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - BNP Paribas EASY ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14856-Information om eu-sanktionerInternationella sanktioner, Penningtvättstillsyn
2024-05-1724-14855Fidelity Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-05-1724-14854Magna Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14853Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IRRADIANT SOLUTIONS OFFSHORE FUND II, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-05-1724-14852Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - UAB Spectro Finance 2015/2366/EUTillstånd, Betalningar
2024-05-1724-14851-Förfrågan om regelverkTillstånd, Betalningar