Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2023-09-2923-26802FinansinspektionenRapport - Bankbarometern Mars 2023Bankanalys och policy
2023-09-2923-26797Pagero Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2923-26796Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandUnderrättelse om filialetablering för EES-bolagFörsäkringsrätt
2023-09-2923-26793GAM MultibondÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GAM MultibondKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26792Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - LU SE GOLDMAN SACHS FUNDS III 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26791Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MIRABAUD REAL ASSETS S.C.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26790Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - FXBFI BROKER FINANCIAL INVEST LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26789-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2923-26788MIRABAUD PRIVATEASSETS S.C.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MIRABAUD PRIVATEASSETS S.C.A. 2011&61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26787-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2923-26785Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - U ASSET ALLOCATION 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26784Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - U ASSET ALLOCATION 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26783Gateway UCITS Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26782Value Partners Ireland Fund ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26781Genki UGGränsöverskridande verksamhetTillstånd
2023-09-2923-26780-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2923-26778Fidelity UCITS ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26777Fidelity UCITS II ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26776Blue Owl GPSC Advisors LLCAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26775Ester DEMOAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2923-26774-Förfrågan om överföring till utlandetKonsument
2023-09-2923-26773-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2923-26772-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2923-26771-Förfrågan om betalning från utlandetKonsument
2023-09-2923-26770-Klagomål - BankIDKonsument
2023-09-2923-26769-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2923-26767-Klagomål - SBABKonsument
2023-09-2923-26766FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2923-26762Atlas Global Infrastructure FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt