Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Högre räntor tvingar hushåll och företag till anpassningar

Publicerad 2023-05-30

Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas…

Pressinbjudan: FI presenterar stabilitetsrapporten

Publicerad 2023-05-29

Tisdag den 30 maj presenterar Finansinspektionen sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

Publicerad 2023-05-25

Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) att omedelbart upphöra med sin verksamhet.…

FI i möte med bankerna om den svenska betalningsinfrastrukturen

Publicerad 2023-05-17

Den svenska infrastrukturen för betalningar är föråldrad och måste moderniseras. I dag har FI haft möte med Bankgirots svenska ägare om hur de ska ta…