Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

Publicerad 2024-06-12

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Europeiska tillsynsmyndigheter uppmanar till åtgärder för att motverka grönmålning

Publicerad 2024-06-05

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna…

Remissvar: En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar

Publicerad 2024-05-28

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2024:1): Något bättre utsikter men osäker omvärld

Publicerad 2024-05-27

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur. Högre…