Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Daniel Barrs uppmaningar till försäkringsbranschen

Publicerad 2024-02-13

Försäkrings- och sparbranschen har anledning att fundera över vad man kan göra för att sätta konsumentens behov i centrum. Nya krav på beredskap och…

Slutrapporter med utkast till tekniska standarder för Dora

Publicerad 2024-02-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa, har publicerat det första paketet av slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder…

Finansinspektionen undersöker Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten

Publicerad 2024-02-01

FI ska undersöka om Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten följt gällande regelverk i samband med sina investeringar i Heimstaden Bostad.

FI vill se mer standardiserad taxonomirapportering

Publicerad 2024-01-25

Det är i dag svårt att jämföra den hållbarhetsdata som finansiella företag rapporterar enligt taxonomiförordningen eftersom informationen presenteras…