Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Europeiska tillsynsmyndigheter rapporterar om grönmålning till EU-kommissionen

Publicerad 2023-06-01

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna…

Högre räntor tvingar hushåll och företag till anpassningar

Publicerad 2023-05-30

Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas…

Pressinbjudan: FI presenterar stabilitetsrapporten

Publicerad 2023-05-29

Tisdag den 30 maj presenterar Finansinspektionen sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

FI granskar hur livförsäkringsföretag hanterar risker för penningtvätt

Publicerad 2023-05-15

FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver livförsäkringsrörelse hanterar riskerna för penningtvätt och…