Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Daniel Barr på plats som ny generaldirektör

Publicerad 2023-03-20

Från 20 mars är Daniel Barr ny generaldirektör för FI.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad 2023-03-17

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra…

Protokoll 2023:2

Publicerad 2023-03-15

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 21 februari 2023.

Dagordning den 14 mars

Publicerad 2023-03-08

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 14 mars.