Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Hållbarhetsnätverket NGFS om omställningsplaner

Publicerad 2023-05-31

Det globala hållbarhetsnätverket NGFS (Network for Greening the Financial System) publicerar en rapport om hur omställningsplaner kan användas av…

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen eller utebliven insynsrapportering

Publicerad 2023-05-17

Finansinspektionen har beslutat om nya riktlinjer för bestämmande av sanktionsavgiftens storlek vid vissa överträdelser av artikel 19 i EU:s…

Andreas Heed: Motståndskraften mot cyberangrepp behöver öka

Publicerad 2023-05-04

Cybersäkerheten i den finansiella sektorn behöver förbättras. Steg i rätt riktning har tagits men mer behövs. De finansiella företagen behöver stärka…

Verksamhetsområdeschef Karin Lundberg slutar på FI

Publicerad 2023-05-02

Per Nordkvist som i dag är biträdande verksamhetsområdeschef Bank går in som tillförordnad chef.