Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Nya pusselbitar om EU-standarder för hållbarhetsredovisning

Publicerad 2023-03-20

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, har publicerat nytt material om de kommande standarderna för…

Johanna Fager Wettergren: Omställningsplaner nyckel till hållbar ekonomi

Publicerad 2023-03-16

Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren höll i dag en presentation om global policyutveckling och omställningsplaner på…

Finansinspektionens årsredovisning 2022

Publicerad 2023-02-22

FI:s styrelse har godkänt årsredovisningen för 2022.

Ändring och ny rättelse av den delegerade förordningen 2022/1288 som kompletterar SFDR

Publicerad 2023-02-17

En ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 med tekniska standarder för tillsyn som kompletterar EU:s förordning…