Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Proposition om nya regler om hållbarhetsrapportering

Publicerad 2024-04-04

Justitiedepartementet har publicerat en proposition om nya regler för hållbarhetsredovisning. Reglerna innebär bland annat att direktivet om…

FI begär tillgång till misstanke- och belastningsregistren i fler fall

Publicerad 2024-04-03

Risken är stor att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Det är allvarligt och göder den organiserade…

Foto: händer på en kund och enrådgivare

Rådgivare missar konsumenternas önskemål om att spara hållbart

Publicerad 2024-03-28

6 av 10 anser att hållbarhet är viktigt när de sparar pengar. Rådgivare hos banker, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare har en skyldighet att…

Integrering av hållbarhetsrisker i företagsstyrningen

Publicerad 2024-03-20

De flesta värdepappersbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder har integrerat hållbarhet i sin verksamhet. Däremot varierar…