Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel nyheter, rapporter, analyser, remissvar och sanktioner. Alla planerade publiceringar av rapporter och statistik med datum och klockslag framgår av vår kalender.

Remissvar: Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

Publicerad 2024-02-26

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om regeringens möjligheter att besluta föreskrifter i allvarliga fredstida kriser. Förslaget är väl avvägt…

Efrag publicerar utkast till digitala taxonomier för hållbarhetsrapportering

Publicerad 2024-02-26

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat två utkast till särskild…

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2023

Publicerad 2024-02-23

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Finansinspektionen undersöker Swedbank

Publicerad 2024-02-23

FI ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket.