Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och gör det möjligt att spara och investera. FI:s tillsyn handlar i grunden om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Här finns även information som gäller kreditgivning till konsumenter och inlåning.

 

FI följer uppdaterade riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Publicerad 2024-05-24

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s uppdaterade riktlinjer om angivande och…

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2024

Publicerad 2024-05-24

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det första kvartalet 2024.

Tydligare information från bankerna ska göra att fler förhandlar om boräntan

Publicerad 2024-05-23

Många konsumenter tycker att det är svårt att förstå och jämföra olika ränteerbjudanden från bankerna. FI föreslår nu att konsumenterna ska få…

Stora risker i små och medelstora fastighetsföretag

Publicerad 2024-05-22

Många mindre, onoterade fastighetsföretag har en hög belåningsgrad och låg räntetäckningsgrad. Det gör dem sårbara i ett läge med höga räntor och…