Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken finansiera sig eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

FI undersöker Nasdaq

Publicerad 2023-09-21

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt marknadsmissbruksförordningen genom att inte anmäla misstänkta transaktioner i samband med flera…

FI följer riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid 2

Publicerad 2023-09-11

FI har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas reviderade riktlinjer för produktstyrningskraven enligt…

FI granskar hur fondförvaltare följer nya EU-regler om hållbarhet

Publicerad 2023-09-08

Finansinspektionen ska undersöka hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsrisker och lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar i sin verksamhet.…

Bristande kunskap om fonder

Publicerad 2023-09-01

Även om alla hushåll har ett fondsparande genom pensionssystemet, och nästan hälften av alla svenskar sparar i aktiefonder privat finns stora…