Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken sköta sina betalningar eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

Påminnelse: Information om inrapportering

Publicerad 2023-02-01

Från och med 2023-03-31 ska inrapporteringen av kvartalsrapporter för värdepappers- och specialfonder ske i Fidac i stället för i systemet för…

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Publicerad 2023-01-23

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Rättning av TRS 2-valideringen

Publicerad 2023-01-20

Samtliga rapportörer som drabbats av felaktiga valideringar med felkoder CON-070 och CON-160 kan nu skicka om de felaktigt avvisade transaktionerna.

Rapporteringsportalen har flyttat till en ny sida

Publicerad 2023-01-20

Vi har gjort några ändringar i designen av fi.se och i samband med det har en del information som rör rapportering flyttats till nya sidor. Om du har…