Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

FI i Almedalen med fokus på konsumentskydd, hållbarhet, finansiell stabilitet och säkerhet

Publicerad 2024-06-25

Under Almedalsveckan 2024 medverkar FI i flera seminarier.

EU publicerar andra bankpaketet

Publicerad 2024-06-19

Nu har EU:s andra bankpaket publicerats. Det innehåller nya kapitaltäckningsregler, som till stor del gäller från och med 1 januari 2025.

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

Publicerad 2024-06-19

I enlighet med bedömningen i den senaste stabilitetsrapporten, lämnar FI det kontracykliska buffertvärdet oförändrat i andra kvartalet. Det…

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni 2024

Publicerad 2024-06-18

Den 4 juni 2024 hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.