Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Seminarium om nytt globalt ramverk för naturrelaterade finansiella risker

Publicerad 2023-11-16

I dag arrangerar Finansinspektionen tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Sjunde AP-fonden ett seminarium om det nya globala ramverket för…

Remissvar: Nya regler om hållbarhetsredovisning

Publicerad 2023-10-10

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak förslaget till nya regler om hållbarhetsredovisning.

Rapport till EU-kommissionen om finansmarknadsaktörers hållbarhetsupplysningar

Publicerad 2023-10-02

I en rapport från de europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, EBA och Eiopa bedöms hur finansmarknadsaktörer informerar om hur deras investeringsbeslut…

Sluta slänga maten – och bli svinnrik

Publicerad 2023-09-29

Genom att minska matsvinnet kan du spara pengar. I dag, på Internationella matsvinnsdagen, lanserar Finansinspektionen och Livsmedelsverket…