Hållbarhet

Hållbarhet kopplar på ett tydligt sätt till alla våra uppdrag – att värna finansiell stabilitet och konsumentskydd, och att verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Därför arbetar vi för att finansiella företag hanterar hållbarhetsrisker och drar nytta av möjligheterna. Hållbarhet är ett brett begrepp. Inledningsvis har vi haft ett särskilt fokus på klimatet men breddar nu succesivt vårt fokus till att omfatta även natur och sociala aspekter i takt med nya och kommande regleringar.

Laddar sidan