Generaldirektör Erik Thedéen - Consumer Behavior in Financial Markets 2020

måndag 24 aug

Tid: 17.15–17.45 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen deltar i en paneldiskussion med titeln "How can consumer welfare be improved in the financial markets?" under konferensen "Consumer Behavior in Financial Markets", som arrangeras av Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm. 

För mer information: Consumer Behavior in Financial Markets 

Laddar sidan