Konsumentskydd

Vi arbetar för ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden. I syfte att stärka privatpersoners ekonomiska kunskaper genomför vi också nationella utbildningsinsatser i privatekonomi.

Viktigt med en helhetssyn vid förändring av villkoren på bostadsmarknaden

Publicerad 2024-02-22

FI har fått i uppdrag av regeringen att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 procent till 90 procent. Samtidigt föreslår regeringen…

FI ställer krav på digitala amorteringsunderlag

Publicerad 2024-02-20

Från och med september måste banker och andra bolåneföretag lämna amorteringsunderlag digitalt och snabbt. Det gör det enklare för kunderna att ta…

Vet du vad ditt sparande kostar?

Publicerad 2024-02-16

Nästan alla hushåll sparar i fonder men så många som en tredjedel vet inte vad deras fondsparande kostar – trots att fondavgiften har en stor…

Förbud mot förvalt kreditalternativ har minskat andelen kreditbetalningar

Publicerad 2024-02-14

För att färre konsumenter ska göra oplanerade kreditbetalningar införde regeringen 2020 nya regler för marknadsföring av betaltjänster online. FI har…