Konsumentskydd

Vi arbetar för ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden. I syfte att stärka privatpersoners ekonomiska kunskaper genomför vi också nationella utbildningsinsatser i privatekonomi.

Fondbolag måste rätta fel i nya faktablad

Publicerad 2023-05-15

FI har hittat felaktigheter och brister i vissa av de nya faktablad om fonder som fondbolag ska ge ut sedan årsskiftet. Vi kommer nu att följa upp…

Viktigt att vara en aktiv konsument på bankmarknaden

Publicerad 2023-05-09

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska…

Varning för Van Tilburg Consultancy (Clone)

Publicerad 2023-04-28

Finansinspektionen varnar för Van Tilburg Consultancy som erbjuder finansiella tjänster till konsumenter. Van Tilburg Consultancy har inte tillstånd…

Vanligare att bedragare säger sig jobba på myndigheter och företag

Publicerad 2023-04-14

Bedragare vill visa upp en trovärdig fasad för att kunna lura konsumenter. Ett sätt att uppnå detta är genom att få det att se ut som konsumenten…