Konsumentskydd

FI ska bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. I syfte att stärka privatpersoners ekonomiska kunskaper genomför FI även  nationella utbildningsinsatser i privatekonomi.

Foto: närbild på en kvinna som håller i ett bankkort och skriver på en dator

Konsumentskyddsfrågor genomsyrar hela FI:s verksamhet och de sektorer där FI utfärdar regler och bedriver tillsyn. Under flikarna Bank, Försäkring och Marknad 
finns mer information om detta arbete. Där finns också information om regler,
tillståndsansökningar, rapportering samt FI:s internationella arbete.

Laddar sidan