FFFS 2015:16

Finansinspektionens allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2016-01-01 , ändring av FFFS 2005:1

Sammanfattning

Ändringen innebär i huvudsak att de allmänna råden inte längre omfattar försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar eftersom dessa företag i stället ska uppfylla de krav på företagsstyrning som följer av Solvens 2-regelverket. ändr. 2015:16

Dokument