Generaldirektör Erik Thedéen, Finance Summit 2020, Paris

torsdag 06 feb

Tid: 12.15–13.00 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen deltar i en paneldebatt om tillsynsarbete för att förhindra penningtvätt, på konferensen Finance Summit 2020 i Paris. 

För mer information: Finance Summit 2020

Laddar sidan