Ta emot e-faktura från FI

Till företagskunder skickar vi Peppol-fakturor. Om ett företag inte kan ta emot sådana fakturor skickar vi en pappersfaktura. Om du är privatperson skickar vi antingen en elektronisk faktura (om du är ansluten till Kivra) eller en pappersfaktura.

E-faktura via Peppol

Vi skickar PEPPOL BIS Billing 3.0 via Peppol-nätverket.

För att ta emot dina fakturor från Finansinspektionen via Peppol-nätverket behöver du ta kontakt med ekonomiavdelningen på Finansinspektionen. Skicka ett mail till ekonomi@fi.se och bifoga följande uppgifter:

  • Organisationsnummer
  • Peppol-id
  • Kontaktperson

Pappersfaktura

Finansinspektionen skickar pappersfaktura med vanlig postgång till kunder som inte är anslutna till Peppol-nätverket.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-25