Fondbolagen anpassar sig till FI:s krav på att hantera likviditetsrisker

Samtliga fondförvaltare anger att de har anpassat sig till FI:s krav och rekommendationer om god likviditetshantering i fonder.…

FI undersöker Swedbank

FI startar en undersökning för att granska om Swedbank har följt relevanta lagar, föreskrifter, interna rutiner och processer…

FI avslutar undersökning av SEB

FI har genomfört en undersökning av de delar av SEB:s affärsverksamhet som inbegriper positionstagande i finansiella instrument…

Laddar sidan