FI startar utredning av Pricer

FI ska utreda om Pricer AB har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett offentliggörande av insiderinformation.

Vilket företag ska vi utreda?

Pricer AB. 

Varför gör vi denna utredning?

Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq) har utrett om bolaget agerade korrekt i samband med offentliggörande av insiderinformation rörande lånefinansiering i december 2022. Nasdaq lämnade sedan över sin utredning till FI under våren 2024.

FI väljer nu att utreda om offentliggörandet kan vara en överträdelse av reglerna kring offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 marknadsmissbruksförordningen.

Marknadsmissbruksförordningen reglerar bland annat hur och under vilka förutsättningar som en emittent ska offentliggöra insiderinformation.