Tipsa FI

Information från allmänheten kan hjälpa oss i vårt arbete om den pekar på systematiska fel som kan drabba fler kunder. Därför tar vi gärna emot anmälningar som tyder på brister i hur företag följer lagar och regler. Men vi ingriper inte i enskilda tvister mellan konsumenter och företag.

Har du klagomål? Kontakta då företagets klagomålsansvariga, i andra hand Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Se vad andra myndigheter och organisationer kan göra för dig.

Gör så här om du vill tipsa FI

Mejla oss på finansinspektionen@fi.se en kortfattad beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt. Bifoga eventuellt dokument som kompletterar din beskrivning. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för FI att bedöma den händelse som du anser vara felaktig. Om du vill kan du mejla oss krypterat.

Du kommer att få svar från FI på din anmälan. Med utgångspunkt från en eller flera anmälningar kan FI inleda ett tillsynsärende. Som anmälare blir du inte part i en sådan undersökning och får inte personlig återkoppling hur en sådan undersökning går. Hur vi bedriver tillsynen över de bolag som har tillstånd från FI omfattas av sekretess.

Den information som vi får från dig, eller andra, använder vi i vår tillsyn, för att företagens beteenden ska förbättras. Däremot kommer vi inte att driva just ditt fall vidare, utan det behöver du göra själv. Du bidrar dock till att förbättra finansmarknaden, vilket vi tackar dig för.

Allt som skickas in till FI är allmän handling och kan begäras ut.


Senast granskad: 2022-01-13