Extra styrelsesammanträde, ny tid

Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

torsdag 19 mar

Tid: 15.00 | Om FI Penningtvätt Bank

Kallelse med dagordning publiceras cirka en vecka innan mötet på sidan Styrelsemöten.