Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2023

Protokoll 2023:2

2023-03-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 21 februari 2023.

Dagordning den 14 mars

2023-03-08 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 14 mars.

Protokoll 2023:1

2023-02-21 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 17 januari 2023.

Dagordning den 21 februari

2023-02-15 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelsens sammanträde den 21 februari.

Protokoll 2022:14

2023-01-17 | Om FI

Protokoll från sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse fredagen den 16 december 2022.

Protokoll 2022:13

2023-01-17 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse 13 december 2022.

Dagordning den 17 januari

2023-01-11 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelsens sammanträde den 17 januari.

2022

Protokoll 2022:12

2022-12-14 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 november 2022.

Dagordning den 13 december

2022-12-07 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelsens sammanträde den 13 december.

Protokoll 2022:11

2022-11-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 25 oktober 2022.