Extra styrelsemöte

måndag 10 okt

Tid: 09.00–10.00 | Om FI

Kallelse med dagordning publiceras cirka en vecka innan mötet, se Styrelsemöten.