Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2024-07-18Skandinaviska Enskilda Banken ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg
2024-07-18Skandinaviska Enskilda Banken ABVärdepapper som är derivatTillägg
2024-07-1721Shares AGVärdepapper som är derivatTillägg
2024-07-17Asahi Kasei CorporationKontantbudErbjudandehandling
2024-07-17AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg
2024-07-15Castellum AktiebolagSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURGrundprospekt
2024-07-15UBS AGSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EURGrundprospekt
2024-07-12Norion Bank ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg
2024-07-12Arwidsro Fastighets ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURProspekt
2024-07-11Logistea ABAktierFörenklat prospekt