Baselkommittén

Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) för banktillsyn tar fram globala standarder, riktlinjer och rekommendationer för tillsyn och reglering av banker.

Baselkommittéen har bland annat tagit fram standarder för kapitaltäckning, Basel 1, 2 och 3 och ett ramverk för marknadsrisk. Baselkommitténs standarder införs genom medlemsländernas nationella system för lagstiftning. För Sveriges del sker införandet inom ramen för EU-samarbetet.

Baselkommittén har även utarbetat de så kallade 28 grundläggande principerna för effektiv banktillsyn, som bland annat ligger till grund för Internationella valutafondens utvärderingar av banktillsyn. Kommittén är en del av Bank for International Settlement (BIS), vars säte ligger i Basel, Schweiz.

FI deltar i kommitténs högsta beslutande organ och i en stor del av arbetsgrupperna som rapporterar till Baselkommittén.


Senast granskad: 2023-11-22