Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Publicerad 2024-05-31

Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som göder den organiserade brottsligheten. Det är samtidigt konsumenter som står för den…

Remissvar: En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar

Publicerad 2024-05-28

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2024:1): Något bättre utsikter men osäker omvärld

Publicerad 2024-05-27

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur. Högre…

Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn

Publicerad 2024-05-21

Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över…