Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Remissvar: justerad sanktionsavgift för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen

Publicerad 2023-09-14

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare…

IMF publicerar rapport om penningtvättstillsynen i Norden och Baltikum

Publicerad 2023-09-04

Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur…

Ökat terrorhot en faktor att beakta i säkerhetsskyddet

Publicerad 2023-08-23

FI vill uppmärksamma aktörer inom finansbranschen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att den höjda terrorhotnivån i Sverige kan ha påverkan på…

Nytt uppdrag till FI med anledning av nya EU-sanktioner

Publicerad 2023-06-30

Regeringen har utsett FI till behörig myndighet att pröva begäran om undantag från frysning när det gäller vissa rutinmässiga förvaltningskostnader…