Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Andra paketet standarder och riktlinjer för Dora

Publicerad 2024-07-18

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa har publicerat en andra uppsättning av utkast till tekniska standarder kopplade till Dora,…

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift

Publicerad 2024-06-19

Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte…

FI stärker vägledningen i innovationsfrågor – utan regulatorisk sandlåda

Publicerad 2024-06-18

FI ska utvärdera hur myndighetens innovationscenter ytterligare kan bidra till att förenkla för företagen och stärka arbetet med vägledning i…

Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

Publicerad 2024-06-12

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.