Regler

Här finns regler för de företagstyper som anges i menyn: svenska lagar och förordningar, gällande föreskrifter och allmänna råd från FI och olika EU-regler. FI strävar efter att hålla sidorna uppdaterade, men det är inte säkert att de vid varje tidpunkt ger en komplett bild av det gällande regelverket.

Samtliga FI:s författningar hittar du via denna länk: 

Om regelverket

FI:s föreskrifter och allmänna råd

FI:s författningssamling innehåller föreskrifter och allmänna råd som kompletterar och preciserar de grundläggande regler som finns i lagar och förordningar.

Föreskrifter är bindande regler som företagen är skyldiga att följa.
FI måste ha ett bemyndigande från regeringen för att kunna meddela föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande regler utan en rekommendation om hur ett företag kan göra för att följa en bindande bestämmelse som råden anknyter till. Ett företag har därför möjlighet att göra på ett annat sätt än de allmänna råden anvisar, så länge som det ändå följer den bindande bestämmelsen. Det krävs inte något bemyndigande från regeringen för att FI ska kunna meddela allmänna råd inom sitt område.

EU-regler

EU-direktiv införs i Sverige genom nya lagar. Svenska lagar beslutas av riksdagen och förordningar av regeringen.

Till skillnad från direktiv slår EU-förordningar igenom direkt, när de beslutats av EU-parlamentet och ministerrådet. De gäller därmed på samma sätt som svenska lagar.

Ytterligare regelverk tas fram av EU:s tillsynsmyndigheter för finanssektorn: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Ett exempel är förslag till tekniska standarder som tas fram både för tillsyn och för genomförande. Tillsynsmyndigheterna lämnar över dessa till EU-kommissionen, som fått befogenhet att besluta om dem i form av förordningar. Det innebär att också tekniska standarder gäller på samma sätt som svenska lagar.

EBA, Eiopa och Esma tar även fram riktlinjer och rekommendationer. De har samma status som FI:s allmänna råd. Det innebär att råden ska följas, men att företagen har möjlighet att välja vilket sätt de uppfyller reglerna på.

EU:s tillsynsmyndigheter publicerar även yttranden och frågor och svar som hjälp att tolka olika regelverk. Företag som berörs kan ha nytta att ta del av dessa, men det finns ingen skyldighet att tillämpa dem.

Beställ en tryckt FFFS

Du kan beställa enstaka föreskrifter och allmänna råd ur FI:s författningssamling i tryckt form.

Kontakta E-print www.eprint.se/kontakt eller mejla: info@eprint.se 

E-print debiterar kostnaden genom att skicka en faktura.

Läs mer


Senast granskad: 2022-09-20