Vägledning

Finansinspektionen publicerar här rekommendationer och kommentarer för gällande rätt, lagstiftning och de egna föreskrifterna (FFFS).

De synpunkter och tolkningar som FI lämnar är inte juridiskt bindande för bolagen, utan ska vara ett stöd vid olika situationer. Det kan vara exempel på ansökningar, tolkningar av begrepp eller en indikation på hur vi resonerar i en viss fråga.

Dokumenten är till stor del levande materia som uppdateras kontinuerligt. Datum för senaste uppdatering anges på respektive dokuments förstasida.


Senast granskad: 2018-08-30