Statistik: FI:s försäkringstillsyn och företagen under tillsyn

Här publicerar FI statistik över vår tillsyn och sammanfattande uppgifter om de försäkrings- och återförsäkringsföretag som står under vår tillsyn.

Publiceringen sker årsvis med början 2017, då statistik för 2016 publiceras. Tabellerna kommer att fyllas på efter hand med uppgifter för maximalt fyra år bakåt i tiden.

Statistik över den egna tillsynen publiceras senast den 30 april. Uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag publiceras senast tre månader efter försäkringsföretagens respektive försäkringsgruppernas rapportering av årsuppgifter till FI. För 2020 innebär det senast den 7 juli respektive den 19 september.

Det är Solvens 2, det gemensamma EU-regelverket för försäkringsföretag, som ställer krav på att denna statistik ska offentliggöras på detta sätt.

Senast granskad: 2020-09-21
Laddar sidan