Andra myndigheter och organisationer

Vi delar ansvaret för konsumentskydd med flera andra myndigheter och organisationer.

  • Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag.
  • Kommunen där du bor erbjuder budget- och skuldrådgivning. Många kommuner erbjuder också konsumentvägledning.
  • Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå ger oberoende vägledning på konsumenternas.se. Där finns bland annat fakta om olika produkter och tjänster på finansmarknaden.
  • Konsumentombudsmannen försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol.
  • Konsumentverket har tillsyn över marknadsföring och kreditgivning av snabblåneföretag samt arbetar i övrigt brett med konsumentfrågor. Myndigheten samordnar tjänsten Hallå Konsument!
  • Kronofogden hjälper den som inte fått betalt och ger stöd och råd till den som ska betala.
  • Riksgälden administrerar den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.

Internationellt

Motsvarigheten till Finansinspektionen i de andra nordiska länderna, inom EU och i resten av världen arbetar också för ett gott konsumentskydd. FI deltar aktivt i fler än hundra olika internationella styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och andra former av sammanslutningar för att vara med och påverka regler och tillsyn bland annat på konsumentskyddsområdet.

Senast granskad: 2021-11-16
Laddar sidan