Andra myndigheter och organisationer

Vi delar ansvaret för konsumentskydd med flera andra myndigheter och organisationer.

Internationellt

Motsvarigheten till Finansinspektionen i de andra nordiska länderna, inom EU och i resten av världen arbetar också för ett gott konsumentskydd. FI deltar aktivt i fler än hundra olika internationella styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och andra former av sammanslutningar för att vara med och påverka regler och tillsyn bland annat på konsumentskyddsområdet.


Senast granskad: 2021-11-16