Värdepappersinstitut

Värdepappersinstitut är ett begrepp som omfattar värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappers-marknaden (LV) och utländska företag som driver värdepappersrörelse via en filial i Sverige eller genom att använda anknutna ombud som är etablerade i Sverige.

Värdepappersrörelse är verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet (se 1 kap. 4 c § LV).


Senast granskad: 2023-10-17