Resultat

2021

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

FI vill uppmärksamma värdepappersbolagen på att nya kapitaltäckningsregler gäller från och med slutet av juni. Även fondbolag och AIF-förvaltare påverkas i viss mån av de nya reglerna.

Ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

Finansinspektionen gör ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet.