Resultat

2023

Bedragare påstår sig ringa från FI

2023-03-24 | Nyheter Konsumentskydd

Vi har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och påstår sig ringa från FI. Bedragaren uppger olika personnamn. Dessa personer arbetar inte på FI.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 21 mars 2023

Den 21 mars 2023 hade Finansiella stabilitetsrådet ett extrainsatt möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se länk nedan).

Nya pusselbitar om EU-standarder för hållbarhetsredovisning

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, har publicerat nytt material om de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning (European sustainability reporting standards, ESRS).

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Hur kan jag prata pengar med mina barn?

Den här veckan är det dags för den globala temaveckan Global Money Week, vars syfte är att uppmärksamma vikten av privatekonomisk kunskap bland barn och unga. Men hur ska man som förälder egentligen prata om pengar med sina barn? Och när det passar det att göra detta?

Daniel Barr på plats som ny generaldirektör

2023-03-20 | Nyheter Om FI

Från 20 mars är Daniel Barr ny generaldirektör för FI.

Nytt schema och anvisningar för fonders innehavsrapportering

Schemat och anvisningarna för värdepappers- och specialfonders innehavsrapportering (F815/F816) kommer att ändras. Ändringarna gäller från och med referensdag den 30 juni 2023.

Förändrad rutin för att lämna Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR)

Från 31 mars vill Finansinspektionen (FI) att försäkringsbolag lämnar sin Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) i såväl pdf- som Wordformat. Skälet till denna förändring är att underlätta för FI att analysera kvalitativ information från försäkringsbolagen.

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

Varning för Alfabtc / Alfa-crypx

Finansinspektionen varnar för Alfabtc (alternativt Alfa-crypx) som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Alfabtc står inte under vår tillsyn.