Resultat

2014

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid 2)

2014-12-19 | Esma EBA Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat slutgiltiga tekniska råd och förslag till tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) och förordningen (Mifir) om marknader för finansiella instrument.