FFFS 1999:7

Allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Upphävd 2005-07-01 se FFFS 2005:12

Sammanfattning

FFFS 1999:7 gäller för fondbolag och andra fondförvaltare som driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. För omauktoriserade fondbolag och fonder gäller i stället FFFS 2004:2.

Dokument