EU-sanktioner

Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat och som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

Företagen ska informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts enligt sanktionerna och meddela förändringar för dessa konton.

På Utrikesdepartementets (UD) webbplats finns dokumentation över samtliga finansiella sanktioner som har utfärdats och information om de personer, grupper och enheter som sanktionerna riktas mot.

Läs mer: 

EU-sanktioner mot terrorism

Sanktionerna är riktade mot:

  • al-Qaida (ursprungligen Usama bin Ladin, al-Qaida och talibanerna) vissa personer och enheter.
  • Sanktioner mot talibanerna ligger sedan 2011 inte längre i samma lista som sanktionerna mot al-Qaida utan i en lista över sanktioner mot Afghanistan.

Uppdaterad information om vilka sanktioner som utfärdats finns på
Utrikesdepartementets (UD) webbplats. Informationen på UD:s webbplats uppdateras löpande och UD uppmanar den som vill kontrollera vad som gäller i dagsläget att kontakta ansvarig geografisk enhet på UD.

Läs mer:

EU-sanktioner mot regimer

EU:s ministerråd har genom förordningar utfärdat sanktioner i syfte att frysa tillgångar för personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

Uppdaterad information om vilka sanktioner som utfärdats finns på Utrikesdepartementets (UD) webbplats (länk nedan).

Uppdaterad information om vilka sanktioner som utfärdats finns på UD:s webbplats (se länkarna nedan). Informationen på UD:s webbplats uppdateras löpande och UD uppmanar den som vill kontrollera vad som gäller i dagsläget att kontakta ansvarig geografisk enhet på UD.

Läs mer: Internationella sanktioner (UD) 

Senast granskad: 2018-11-05
Laddar sidan