Frysningar av tillgångar

Finansinspektionen fattar interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som genomför beslut som har fattats i FN:s säkerhetsråd. Ett beslut av FI gäller fram till dess att ett beslut i samma fråga av EU trätt i kraft. Alla fysiska och juridiska personer i Sverige ska följa besluten, även de som inte står under vår tillsyn.

Besluten publiceras här nedan. Instruktioner för att prenumerera på publicerade beslut som ett rss-flöde finns på sidan Prenumerera