Försäkringsdistribution

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn, men det är bara vissa kategorier som behöver tillstånd från Finansinspektionen.

Försäkringsförmedlarapplikationen är under avveckling

Just nu kan du som rapporterar ändring av anställda och ändring av klagomålsansvarig få ett felmeddelande efter genomförd registrering. Trots felmeddelandet så går registreringen igenom. Du kan själv kontrollera ändringen genom att logga ut och in igen. Finns ändringen kvar är allt i sin ordning.

Applikationen kommer att ersättas med ett nytt system. Parallellt med att det nya systemet utvecklas avvecklar vi den nuvarande applikationen. Endast anmälningar om ändring av anställda och anmälningar om ändring av klagomålsansvarig ska göras via Försäkringsförmedlarapplikationen.

Övriga ärenden ska skickas in per mejl till finansinspektionen@fi.se eller per vanlig post till Finansinspektionens postadress. Du hittar våra uppdaterade rutiner för ansökan om utvidgat tillstånd och för ansökan om återkallelse av tillstånd som försäkringsförmedlare på sidan Försäkringsförmedlare.

För mer information om hur man registrerar sig som behörig rapportör och om hur man anmäler ändringar av anställda och av klagomålsansvarig via försäkringsförmedlingsapplikationen, se sidan Ändring bland anställda.

En försäkringsförmedlare kan vara en fysisk eller en juridisk person. Försäkringsföretag eller deras anställda, som mot ersättning bedriver försäkringsdistribution, betraktas inte som försäkringsförmedlare. 

I förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution kan du läsa mer om tillämpningen av lagen(2018:1219) om försäkringsdistribution. Se länkar nedan.

Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn men det är bara följande kategorier som behöver tillstånd från Finansinspektionen:

  • Försäkringsförmedlare, fysisk person eller juridisk person
  • Anknuten försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter eller vissa pensionsförsäkringar, fysisk person eller juridisk person
  • Sidoverksam försäkringsförmedlare, fysisk person eller juridisk person

Information om de olika kategorier, tillståndsprocesser, handläggningstider och avgifter hittar du i sidomenyn. Där kan du också läsa om hur du anmäler olika ändringar i verksamheten.

Läs mer

Senast granskad: 2023-05-10