Proposition om nya regler om hållbarhetsrapportering

Justitiedepartementet har publicerat en proposition om nya regler för hållbarhetsrapportering. Reglerna innebär bland annat att direktivet om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, genomförs i svensk rätt.

Lagändringarna om företagens hållbarhetsrapportering föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Företag berörs successivt, i enlighet med ikraftträdelseregler.

Propositionen innehåller även förslag som genomför direktivet om en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser, samt ändrade regler om årsredovisningens datering och några andra redovisningsfrågor.