FI granskar digitala passandebedömningar

FI ska genomföra en fördjupad analys för att kartlägga hur banker och värdepappersbolag gör sina digitala passandebedömningar. Granskningen är ett led i vårt arbete för att konsumenter ska erbjudas rätt finansiella produkter på finansmarknaden.

Ett starkt konsumentskydd är viktigt för att konsumenter ska känna förtroende för finansmarknaden. Det innebär till exempel att konsumenter ska kunna lita på att de erbjuds finansiella produkter och tjänster som passar deras behov. Vi har i vår tillsynsstrategi för 2024 pekat ut detta som ett prioriterat område.

Nu startar vi en fördjupad analys för att få en tydligare bild av de risker som kan uppstå när konsumenter sparar via digitala plattformar. Bland annat kartlägger vi hur banker och värdepappersbolag gör sina digitala passandebedömningar. I en passandebedömning ska företagen hämta in information för att bedöma om konsumenten förstår och har kunskap om produkten eller tjänsten som säljs.

– Passandebedömningen är en viktig del av konsumentskyddet i samband med att konsumenter får tillgång till att köpa komplexa finansiella sparprodukter utan rådgivning. Hit hör till exempel olika former av strukturerade produkter, som ofta är svåra för konsumenter att förstå, säger Ester Frisinger Muwanga, finansinspektör på Värdepapperstillsyn.

Fördjupade analyser ökar FI:s förståelse

En fördjupad analys syftar till att öka FI:s förståelse för ett visst ämne och innebär att vi inhämtar relevant information. Syftet är inte att bedöma hur enskilda företag följer olika regler och analysen ligger inte till grund för beslut om sanktioner eller ingripanden. Baserat på vad som framkommer av en fördjupad analys kan vi dock välja att inleda en undersökning.