FI-tillsyn 20: Distribution av livförsäkringar

torsdag 22 okt

Tid: 10.00 | Om FI

FI publicerar en rapport som presenterar resultaten av en fördjupad analys av hur distributionen ser ut på marknaden för livförsäkring.

Tillsynsrapporter

Laddar sidan