Erik Thedéen diskuterar AI och maskininlärning

måndag 22 aug

Plats: IVA:s konferenscenter, Stockholm | Om FI

Erik Thedéen deltar i en paneldiskussion på Swedish House of Finance årskonferens om hur artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan komma att påverka finansmarknaderna.

Laddar sidan