Malin Alpen talar på länsstyrelsernas betaltjänstkonferens

Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, talar på länsstyrelsernas betaltjänstkonferens.

onsdag 29 maj

Plats: Green hotell, Tällberg. | Om FI