Öppen data

Psi-direktivet innebär att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.

Stora delar av FI:s statistik är offentlig och är tillgänglig via SCB:s Finansmarknadsstatistik och kan även laddas ned som öppen data.

Andra delar av vår offentliga statistik är tillgänglig via vår webbplats fi.se, till exempel Insynsregistret (.csv), Blankningslistan (.xlsx) och Varningslistan (.xlsx).

Insynsregistret

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument i företaget och övriga relaterade finansiella instrument.

Varningslistan

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för. (.xlsx)

Blankningsregistret

Betydande korta nettopositioner i aktier. (.xlsx och sökbar databas)

Fondinnehav

Värdepappersfonders innehav. (.xml)

Förteckning FFFS

Här finns alla FI:s föreskrifter och allmänna råd, FFFS. (sökbar databas med föreskrifter i .pdf)

Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut. (.xlsx/.csv och sökbar databas)

Prospektregistret

Prospektregistret innehåller prospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har godkänt och registrerat sedan 31 oktober 2006. (databas med prospekt i .pdf)

Börsinformation

Flaggningsmeddelanden och annan information som börsbolagen har offentliggjortFI:s börsinformationsdatabas innehåller information om bolag med värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) i EES och som har Sverige som hemmedlemsstat. (sökbar databas)

Alla våra register finns samlade på sidan Våra register.

FI:s information är fri att användas. Ange källa, FI och datum.

FI:s data är fritt tillgänglig utan avgift och får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs.

 


Senast granskad: 2023-04-12