Så styrs FI

FI:s verksamhet regleras i en förordning som beskriver myndighetens specifika uppgifter och ansvar.

FI:s verksamhet styrs även av regeringens årliga regleringsbrev. Där anges vilka mål FI ska ha för sin verksamhet, och de uppdrag som regeringen vill att FI ska utföra. 

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan