Resultat

2023

FI ger Simplex en varning

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

Fortsatt viktigt att vara en aktiv konsument på bankmarknaden

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska under det andra kvartalet 2023. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 0,41 procentenheter, jämfört med 0,56 procentenheter vid slutet av det första kvartalet 2023. Samtidigt är inlåningsräntorna jämförelsevis låga, vilket bidrar till bankernas höga lönsamhet.

FI tar in underlag till nästa års bolånerapport

Nu startar FI insamlingen av data för 2024 års bolånerapport. Rapporten är årligen återkommande och insamlingen sker inom ramen för en fördjupad analys.

Ventilen i amorteringsreglerna fungerar

2023-06-16 | Bolån Nyheter Bank

Amorteringsreglerna ger banker möjlighet att bevilja låntagare tillfällig amorteringspaus, den så kallade ventilen. Finansinspektionen har nu på regeringens uppdrag kartlagt hur bankernas hantering av amorteringsundantag fungerar i praktiken. FI konstaterar att ventilen fungerar och att bankerna gör individuella bedömningar.

Pressinbjudan: FI redovisar regeringsuppdraget om bankernas hantering av undantag från amorteringskraven

2023-06-15 | Bolån Nyheter Bank

Fredag den 16 juni redovisar Finansinspektionen resultaten av regeringsuppdraget bankernas hantering av undantag från amorteringskraven och kartläggning av den så kallade ventilen.

Viktigt att vara en aktiv konsument på bankmarknaden

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska under det första kvartalet 2023. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 0,56 procentenheter, jämfört med 0,81 procentenheter vid slutet av sista kvartalet 2022. Samtidigt är inlåningsräntorna låga, vilket bidrar till bankernas höga lönsamhet.

FI välkomnar utredning om makrotillsyn

2023-04-13 | Bolån Nyheter Bank

Finansinspektionen (FI) har sedan 2010 vidtagit flera åtgärder för att minska riskerna förknippade med hushållens stora lån. Det har bland annat handlat om amorteringskrav och bolånetak. Att regeringen i dag presenterar en utredning för att titta närmare på hur dessa åtgärder har fungerat är välkommet.

Ökande räntekostnader pressar bolånetagare

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det konstaterar Finansinspektionen i årets bolånerapport som presenteras i dag.

Pressinbjudan: Finansinspektionen presenterar årets bolånerapport

2023-03-24 | Bolån Nyheter Bank

Finansinspektionen presenterar den årliga bolånerapporten på en pressträff tisdagen den 28 mars kl. 10.00. Medverkar gör generaldirektör Daniel Barr och chefsekonom Henrik Braconier.

Bankernas bruttomarginal på bolån fortsätter att minska

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 0,81 procent, jämfört med 0,92 procent vid slutet av det tredje kvartalet.