Nyheter

2022

Nytt verksamhetsområde för betalningar och beredskap

FI inrättar ett nytt verksamhetsområde som fokuserar på betalningar och beredskap.

FI har beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag. Föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

FI föreslår nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag

FI remitterar ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd som gäller för finansiella företag.

Säkerhetspolisen inför ny beskrivning för säkerhetsskydd: DAF

I säkerhetspolisens nya föreskrifter, som trädde i kraft i mars 2022, har en beskrivning av dimensionerade antagonistiska förmågor (DAF) ersatt den tidigare dimensionerande hotbeskrivningen (DHB).

2021

Finansinspektionen blir ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd

Den 1 december blir Finansinspektionen ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket, och ska därmed utöva tillsyn över finansiella företag och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige. Det införs också nya krav på verksamhetsutövare och skärpningar i tillsynsmyndigheternas befogenheter vad gäller säkerhetsskydd.