Resultat

2023

En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.

FI:s innovationscenter

2023-09-06 | Betalningar

Läs mer

IMF publicerar rapport om penningtvättstillsynen i Norden och Baltikum

Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i regionen hanterar detta. I dag publicerar organisationen en rapport med generella iakttagelser, slutsatser och ett antal rekommendationer.

FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en undersökning på en betaltjänstleverantör Juba Express Money Transfer. Företaget har begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI avslutar därför undersökningen av företaget.

FI avslutar undersökning av Amiin Capital

Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av företagen, Amiin Capital HB, begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI skriver därför av undersökningen av företaget.

Ökat terrorhot en faktor att beakta i säkerhetsskyddet

FI vill uppmärksamma aktörer inom finansbranschen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att den höjda terrorhotnivån i Sverige kan ha påverkan på deras arbete med säkerhetsskydd.

Regler och vägledningar

2023-08-16 | Betalningar

Här följer några av de lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar säkerhetsskyddsarbetet för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag och motsvarande utländska företag etablerade i Sverige. Finansinspektionen uppmanar finansiella företag att ta del av regelverket och förarbetena.

Kort om säkerhetsskyddsarbetet

2023-08-16 | Betalningar

Säkerhetsskyddsregelverket föreskriver om olika skyldigheter för verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn.

Finansinspektionens tillsyn

2023-08-16 | Betalningar

FI har tillsyn över verksamhetsutövare inom området finansiella företag men även över de aktörer som finansiella företag har ingått säkerhetsskyddsavtal med.

Anmäla säkerhetskänslig verksamhet

2023-08-16 | Betalningar

Ett finansiellt företag som identifierat att det bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla detta till Finansinspektionen utan dröjsmål. Det finns en blankett på vår webbplats för detta, Anmälan säkerhetskänslig verksamhet.