Strukturerade produkter och konsumentskydd

2014-06-05 | FI-forum

FI-forum om Finansinspektionens iakttagelser från rådgivning och distribution av strukturerade produkter.

Strukturerade produkter och konsumentskydd

 

FI har i sin tillsyn identifierat risker förknippade med rådgivning och distribution av komplexa finansiella produkter till konsumenter. Strukturerade produkter är vanligt förekommande på marknaden och enligt FI:s bedömning att betrakta som komplexa instrument med svårbedömda risker och oklara avkastningsmöjligheter.

Seminariet handlade främst om slutsatser från en nyligen genomförd kvantitativ studie av strukturerade produkters risker och avkastningsmöjligheter. Undersökningen visade bland annat avgifternas påverkan på risken för förlust liksom på kundens avkastningsmöjlighet.

Utöver detta behandlade seminariet bland annat:

  • Erfarenheter från tillsynen avseende rådgivningen kring strukturerade produkter.
  • Tidigare studier av strukturerade produkter.
  • Bolagens ansvar för att säkerställa ett gott konsumentskydd vid framtagande och distribution av strukturerade produkter.
  • Fokusområden i den fortsatta tillsynen.

Seminariet riktade sig till bolag med tillstånd för värdepappersrörelse och försäkringsförmedling.

Presentationsbilder

Laddar sidan